Ombyggnation

Håller på att försöka återskapa en kraschad drupalsite. Spännande... Det visar sig att det är enklare att riva allt och bygga om allt från början. Och man inser att vissa saker skulle man ha kopierat ner, som texter och annat. Jag har visserligen backuper på allt, men det är inte jätteenklet att plocka ut enstaka textfiler ur en mysql-dump på 15 meg...