Copyright 2017

Copyright © fotosbypatrick.com | Patrick Österlund. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, sprida, distribuera eller modifiera material eller fotografier från denna utan tidigare skriftligt medgivande. Medgivande kan ges antingen elektroniskt eller via brev och gäller då endast för de bilder/material som angetts i sagda brev.

Bilder

Bilder för publicering på sociala medier måste det antingen anges att det är jag som är fotograf, hänvisning till denna site eller med copyrightinfo inkopierat i bilden/fotografiet och detta får ej heller raderas, klippas eller croppas bort, utan mitt utryckliga medgivande.

Läs mer om upphovsrätten här:
PRV & SFF